Bohemian Software Consulting

Vývoj softwaru

Individuální projekty

Specializujeme se na zpracování dat s vysokou přidanou hodnotou. Zabýváme se zejména řešením úloh, které nemají běžně známý postup řešení, na které nestačí metodika, zkušenosti a spousty rutinní práce, ale které vyžadují kreativní analytický přístup. Pro řešení projektu zpravidla stavíme speciální tým složený z našich pracovníků a externistů.

Reference

Infotour - rezervace

Naši pracovníci získali zkušenosti při řešení desítek projektů, od malých po velmi rozsáhlé. Mezi významnější patří zejména:

Na systémy pro biologické laboratoře, státní správu a organizace regulující nakládání s nebezpečným biologickým materiálem se specializuje divize BioSoft.

Inteligentní formuláře

Technologie

Inteligentní formuláře

Formulář má všechny vlastnosti dokladu (lze archivovat, vytisknout, podepsat elektronicky či na papíře) a zároveň je možno data z něj importovat do informačního systému. Je ideální pro průkazný sběr dat od respondentů. Pro vyplnění není potřeba instalovat žádný speciální software, postačuje běžný Adobe Reader, který je už standardně nainstalován na naprosté většině počítačů.

Na rozdíl od papírových formulářů se inteligentní formulář přizpůsobuje vkládaným datům. Proměnný počet položek, volitelné sekce... Ve formuláři mohou být i zabudované číselníky. Samozřejmostí jsou automaticky vyplňované součty a kontrola vkládaných položek.

Vývojové prostředí

V současnosti vyvíjíme především třívrstvé aplikace - data na SQL serveru (Oracle, PosgreSQL), aplikace naprogramovaná v prostředí Java (J2EE) nebo PHP na aplikačním serveru a na stanicích pouze standardní browser připojený prostřednictvím intranetu.

V minulosti jsme vyvinuli řadu client/server aplikací především v prostředí Power Builder. V devadesátých letech jsme vyvíjeli především v PC FANDu.

Podpora Unikap a InfoTour

Podpora je určena uživatelům na základě smlouvy o údržbě.

Podpora systémů Unikap a Infotour